Biznes społecznie odpowiedzialny

Karol Kania i Synowie to firma rodzinna, nie tylko wprowadzająca technologiczne nowości, ale również realizująca koncepcję biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Za konieczne uznaliśmy wpisanie do swoich programów strategicznych zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, podejmując działania w trzech głównych obszarach:

Promocja pieczarki jako produktu pochodzenia krajowego i wysoko cenionego pod kątem zdrowego żywienia

Celem działań podejmowanych w ramach tej akcji jest promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia, w tym dobrych nawyków żywieniowych. Ze względu na profil działalności spółki największy nacisk kładziemy na promocję pieczarki, odkrywając przed konsumentami jej walory odżywcze i smakowe. 

 

ULOTKA INFORMACYJNA

 

Budowanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bezpieczeństwo pożarowe jest dla nas bardzo ważne i nigdy dość mówienia o nim. Ze względu na naszą branżę i główny surowiec wykorzystywany do naszej produkcji, ten aspekt nabiera jeszcze większego znaczenia - pożary bowiem, są bardzo poważnym zagrożeniem nie tylko dla upraw, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia. Dlatego też, dbamy o budowanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony pożarowej. W ramach realizacji powyższego obszaru, we współpracy z naszymi partnerami, przeprowadziliśmy liczne akcje informacyjno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Ważne jest, aby kształtować i utrwalać zachowania, które niejednokrotnie mogą uratować zdrowie i życie.

 

ULOTKA INFORMACYJNA

Kultywowanie tradycji, kultury i historii

Mając na uwadze przywiązanie do tradycji i kultury wspólnie z naszymi pracownikami angażujemy się w ich kultywowanie. Dbamy o dostawy świeżych, sezonowych owoców od miejscowych przedsiębiorców, wspierając tym samym rodzimy  rynek, a także organizujemy okolicznościowe poczęstunki, rozwijające i podtrzymujące lokalne tradycje.