Tak, wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie powyżej danych osobowych w celu wpisu do księgi kondolencyjnej.

    Kondolencje