CSR – Wspieramy Wasze Pasje!

na www

CSR to skrót hasła Corporate Social Responsibility, które w tłumaczeniu na język polski oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu.

W praktyce społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) można rozumieć jako inwestowanie przedsiębiorstw w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Stadion sportowy przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej jest już znany części naszych Pracowników – nie tylko z racji tego, że czas na boisku spędzają dzieci naszych Pracowników z oddziału Dębowa Kłoda. O stadionie i udzielonym wsparciu oraz tym, czym jest CSR – spominaliśmy kilkukrotnie. Firma Karol Kania i Synowie zrealizowała wspólny z Gminą Dębowa Kloda projekt pn.: „Kultywowania tradycji, kultury i historii” polegający na rozbudowie boiska sportowego przy szkole podstawowej przez budowę trybuny 3-rzędowej. Na tym jednak nie kończy się udzielone wsparcie – w 2020 roku zbudowane zostały ławki rezerwowych, które uzupełniły brakujący element boiska. Dzięki temu, dzieci, młodzież oraz sportowcy mają zapewnione dobre warunki do trenowania i kibicowania. Ma to również niebagatelny wpływ na wizerunek Gminy. Kilka dni temu mieliśmy okazję odwiedzić to miejsce – na trybunach zawisł nasz baner „Wspieramy Wasze Pasje”, rozegrany został mecz – młodzież dała z siebie wszystko! Więcej będzie można zobaczyć w filmiku prezentującym nasze działania CSR – premiera już wkrótce.