stopka en

PIASEK BRANCH – THE SILESIA PROVINCE :
KANIA Sp. z o.o.
ul. Studzienicka 52, 43-211 Piasek
+48 32 211 45 00

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy – KRS
KRS: 000046454, NIP: 638-158-57-61

DĘBOWA KŁODA BRANCH – THE LUBLIN PROVINCE:
Żmiarki 68, 21-211 Dębowa Kłoda,
+48 83 355 75 14

PAWŁOWICZKI BRANCH – THE OPOLE PROVINCE:
Folwark Dąbrowa, 47-280 Pawłowiczki
+48 77 487 42 41